Účtovníctvo - KK economic

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Účtovníctvo

 

Podvojné účtovníctvo

V oblasti podvojného účtovníctva ponúkame našim partnerom naše dlhoročné skúsenosti a profesionalitu. Outsoursovaním účtovníckych služieb odovzdáte nám aj zodpovednosť za správnosť vedenia účtovníctva Vašej spoločnosti.
Uvedomujeme si, že každá účtovná jednotka je individuálna a preto ponúkame Vám spracovanie účtovníctva prostredníctvom rôznych programov a spoluprácu prispôsobenú potrebám Vašej spoločnosti.


Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje

-
spracovanie predložených dokladov
-vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
-vedenie analytickej evidencie
-evidenciu pohľadávok a záväzkov
-evidenciu majetku
-vedenie pokladničnej knihy
-evidenciu DPH, daňové priznanie
-mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
-vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
-vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 

Jednoduché účtovníctvo

Pri jednoduchom účtovníctv
e zabezpečujeme našim klientom kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva, mzdového účtovníctva a vypracovanie daňového priznania.
Jednoduché účtovnícto vykonávame na základe platných právnych predpisov.
Našim klientom
vedieme:
- peňažný denník
- knihu pohľadávok a záväzkov
- pomocné knihy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.


Účtovníctvo pre obce

V oblasti vedenia účtovníctva
pre obce ponúkame:

  • vedenie podvojného účtovníctva obcí a rozpočtových organizácií

  • vedenie rozpočtového účtovníctva

  • vypracovanie záverečného účtu

  • kvartálne účtovné závierky

  • ročné účtovné závierky

  • konsolidované účtovné závierky


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky